Pascal – Özel Veri Tipleri

– Veri Tipleri

Pascal programlama dilinde tanımlı olamayan fakat programcı tarafından tanımlanıp kullanılan veri tipleri vardır. Bu veri tipleri tip tanımlama bölümünde tanımlanırlar. Program içerisinde kullanım için tip tanımlama bölümünde tanımlanan özel isim değişken tanımlama bölümünde değişken tipi gibi kullanılır.

Örnek  olarak ;

Type

Max = 1..100;

Var

notlar : Max;

Şeklinde Max isminde özel bir veri tipi tanımlamış ve  var bloğunda notlar değişkeni  Max değişkeninden faydalanılarak tanımlanmıştır.

Özel veri tipleri, basit veri tiplerinden daha karmaşık şekilde oluşturulabilir.

Bu veri tipleri;

1-Diziler

2-Küme veri tipi

3-Sıralı veri tipi

4-Sınırlı veri tipi

5-Kayıt veri tipi


– Dizi Veri Tipleri

1-DİZİLER

Dizi, çok  sayıda aynı veri tipinin tek isimle tanımlanması ve kullanılmasıdır. Tek boyutlu veya çok boyutlu olarak tanımlanabilirler.

Genel yazılım bicimi;

Dizi_ismi = Array [alt_sınır..üst_sınır] of Temel_veri_tipi;

Yukarıdaki yazılım tek boyutlu diziler için kullanılır. İki boyutlu Dizi tanımlamak için;

Dizi_ismi = Array [alt_sınır..üst_sınır, alt_sınır..üst_sınır] of Temel_veri_tipi;

yazılım bicimi kullanılır. Çok boyutlu dizi tanımlada;

[alt_sınır..üst_sınır, alt_sınır..üst_sınır, alt_sınır..üst_sınır,…….] yazılım biçimi kullanılır.

Diziler için daha detaylı açıklayıcı bilgiler ve örnek programlar ileriki konularda verilecektir.

– Küme Veri Tipleri

2- KÜME VERİ TİPİ

Küme, birbiriyle ilişkili elemanlar topluluğudur. Pascal’da ise küme ayni tipdeki elemanlardan oluşur. Bu elemanlar sayısal veya karakter olabilir. Real sayılar küme elemanlarını oluşturamaz.

Küme veri tipi kümeyi oluşturan elemanların arasına virgül konularak tanımlanırlar. Küme elemanları dizisel değerlerden oluşuyorsa en küçük ve en büyük değerler arasına yan yana iki nokta konularak tanımlanırlar.

Genel yazılım bicimi;

Type

Degisken_ismi = set of sıralı veri tipi;

Örnek olarak alfabenin küçük harflerinden oluşan bir kümeyi tanımlamak için

Type

Kharfler = set of  ‘a’..’z’;

Program içinde kullanmak için değişken tanımlama bloğunda

Harf : Kharfler;

şeklinde tanımlanır.

Aynı şekilde eğer kümeyi var bloğunda tanımlamak istersek;

Var

Harf : set of  ‘a’..’z’;        tanımlaması kullanılabilir.

– Sıralı Veri Tipleri

– Sınırlı Veri Tipleri

– Kayıt Veri Tipleri

– Değişken Kayıt Tipi

5.2. DEĞİŞKEN KAYIT TİPLERİ

Kayıt tipi verilerin tanımlanmasında case yapısından yararlanılarak altalanların sayı ve tiplerinin   değişebildiği kayıt yapısı vardır.

Genel yazılım bicimi;

Case <değişken ismi : Tip > of

etiket1 : (değişken ismi : Tip;

değişken ismi : Tip;

……………     );

etiket2: (değişken ismi : Tip;

değişken ismi : Tip;

………………              );

Case yapısı kullanımına uygun olarak etiketker  verilebilir

Bir Yorum
  1. 19 Ekim 2009

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir