Pascal ile ilgili...

Pascal – Veri Yapıları

– Listeler Bir veri yapısı olan listeler aynı tür veri tiplerinin ard arda sıralanması ile oluşan bir yapıdır. Örneğin bir kütüphanede yazarların isimlerinin ard arda yazılması ile yazarlar listesi, kitap isimlerinin ard arda yazılması ile kitapların listesini elde ederiz. Bunun gibi listeleri günlük hayatımızda ...Devamını Oku

Pascal – Özel Veri Tipleri

– Veri Tipleri Pascal programlama dilinde tanımlı olamayan fakat programcı tarafından tanımlanıp kullanılan veri tipleri vardır. Bu veri tipleri tip tanımlama bölümünde tanımlanırlar. Program içerisinde kullanım için tip tanımlama bölümünde tanımlanan özel isim değişken tanımlama bölümünde değişken tipi gibi kullanılır. Örnek  olarak ; Type ...Devamını Oku

Pascal – Unitler

– Unit Programlar UNIT PROGRAMLAR Pascalda, diğer programların kullanabileceği pascal programlarına unit programlar denilmektedir. Bu programlar derlendikten sonra Turbo Pascal tarafından .TPU (Windows ‘ta .TPW, korumalı modda .TPP) uzantısını alırlar. Unitler birer bağımsız programdırlar, ancak kendi başlarına çalıştırılamazlar. Kendilerini çalıştıran bir ana program vasıtasıyla ...Devamını Oku

Pascal – Alt Programlar

– Procedure Alt Programlar Alt programlar genellikle tekrar edilen işlemleri kolaylıkla yapabilmek için yazılırlar.Bilgisayar dillerinin tamamında bulunan alt program yapısı PASCAL Programlama dilinde PROCEDURE ve FUNCTION türü alt programlar olmak üzere iki ayrı türdedir. Procedure Alt Programlar Bir pascal programında Procedure alt programlara erişim ...Devamını Oku

Pascal – Standart Fonksiyonlar

– Lenght Komutu LENGTH : Verilen  string  ifadedeki  karakter  sayısını  verir. Sonucu  byte  tipinde  bir  fonksiyondur. Formatı:         LENGTH(STRING İFADE) Örnek 1: uses  crt; const a=‘ankara’; begin clrscr; writeln(a,’    ’,length(a),’   karakterlidir.’); readln; end. Programın Çıktısı Örnek 2: Verilen  bir  mesajın  kaç  karakterden  oluştuğunu  bulan  program. ...Devamını Oku

Pascal – İndeksli Değişkenler

– Dizilere Giriş DİZİLER Bir dizi, aynı tipteki elemanların yanyana sıralanışı ile elde edilen bir bilgi kümesidir. Örneğin 10 bileşenli bir vektör için 10 basit tip değişken kullanılması gerekirken, 10×10 boyutlarındaki matris için 100 basit tip değişken kullanılması gerekmektedir. Bizim için gerekli olan, aynı ...Devamını Oku

Pascal – Döngü Deyimleri

– For Döngüsü Bu bölümde program içerisinde belirli blokların herhangi bir şarta bağlı olarak veya şarttan bağımsız bir şekilde ardışık olarak çalıştırılması için kullanılan deyimler üzerinde durulacaktır. Bu tekrarlama deyimleri FOR-DO, REPEAT-UNTIL, WHILE-DO şeklindedir. For-Do Döngü Deyimi : For deyimi, bir program parçasının herhangi ...Devamını Oku

Pascal – Kontrol Deyimleri

– IF – Then Deyimi Kontrol komutları olarak ; IF ve CASE deyimlerini inceleyeceğiz. CASE ve IF deyimleri belirli bir şartın doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak programın bir parçasının çalıştırılmasını sağlamak için kullanılır. IF Deyimi : IF deyimi, bir şartın doğru veya yanlış ...Devamını Oku

Pascal – Ekran Komutları

– Clrscr ve Gotoxy Komutları Ekran komutları ekrandaki görüntü tasarımı için kullanılan komutlardır. Bu komutların program içinde kullanılabilmesi için, program başlığı satırından sonra USES komutunda CRT  unit isminin yazılması gereklidir. Aksi halde, ekran komutlarıyla ilgili yazılan komutlar Pascal derleyicisi tarafından tanınmayacaktır. Clrscr : “Clrscr” ...Devamını Oku

Pascal – Giriş – Çıkış Komutları

– Read – Readln Deyimleri Yazım İçin Format Belirleme :Writeln deyimi ile yapılan bilgi çıkışlarını düzenlemek için yazım formatları kullanılır. Yazdırılmak istenilen değerin tipine bağlı olarak iki farklı yazım formatı kullanılır. 1. Yazım Formatı (M:n) :Bu yazım formatına göre yazdırılmak istenilen M değeri n ...Devamını Oku