Pascal ile ilgili...

Pascal – Özel Veri Tipleri

– Veri Tipleri Pascal programlama dilinde tanımlı olamayan fakat programcı tarafından tanımlanıp kullanılan veri tipleri vardır. Bu veri tipleri tip tanımlama bölümünde tanımlanırlar. Program içerisinde kullanım için tip tanımlama bölümünde tanımlanan özel isim değişken tanımlama bölümünde değişken tipi gibi kullanılır. Örnek  olarak ; Type ...Devamını Oku

Pascal – Unitler

– Unit Programlar UNIT PROGRAMLAR Pascalda, diğer programların kullanabileceği pascal programlarına unit programlar denilmektedir. Bu programlar derlendikten sonra Turbo Pascal tarafından .TPU (Windows ‘ta .TPW, korumalı modda .TPP) uzantısını alırlar. Unitler birer bağımsız programdırlar, ancak kendi başlarına çalıştırılamazlar. Kendilerini çalıştıran bir ana program vasıtasıyla ...Devamını Oku

Pascal – Döngü Deyimleri

– For Döngüsü Bu bölümde program içerisinde belirli blokların herhangi bir şarta bağlı olarak veya şarttan bağımsız bir şekilde ardışık olarak çalıştırılması için kullanılan deyimler üzerinde durulacaktır. Bu tekrarlama deyimleri FOR-DO, REPEAT-UNTIL, WHILE-DO şeklindedir. For-Do Döngü Deyimi : For deyimi, bir program parçasının herhangi ...Devamını Oku

Pascal – Kontrol Deyimleri

– IF – Then Deyimi Kontrol komutları olarak ; IF ve CASE deyimlerini inceleyeceğiz. CASE ve IF deyimleri belirli bir şartın doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak programın bir parçasının çalıştırılmasını sağlamak için kullanılır. IF Deyimi : IF deyimi, bir şartın doğru veya yanlış ...Devamını Oku

Pascal – Ekran Komutları

– Clrscr ve Gotoxy Komutları Ekran komutları ekrandaki görüntü tasarımı için kullanılan komutlardır. Bu komutların program içinde kullanılabilmesi için, program başlığı satırından sonra USES komutunda CRT  unit isminin yazılması gereklidir. Aksi halde, ekran komutlarıyla ilgili yazılan komutlar Pascal derleyicisi tarafından tanınmayacaktır. Clrscr : “Clrscr” ...Devamını Oku

Pascal – Giriş – Çıkış Komutları

– Read – Readln Deyimleri Yazım İçin Format Belirleme :Writeln deyimi ile yapılan bilgi çıkışlarını düzenlemek için yazım formatları kullanılır. Yazdırılmak istenilen değerin tipine bağlı olarak iki farklı yazım formatı kullanılır. 1. Yazım Formatı (M:n) :Bu yazım formatına göre yazdırılmak istenilen M değeri n ...Devamını Oku

Pascal – Pascal’ın Dil Yapısı

– Pascal Programının Yapısı Program üç ana bölümden oluşur. 1. Program İsmi 2. Tanımlama Bloğu 3. Ana Program Bloğu Pascalın en önemli özelliklerinde birisi de yapısal bir programlama dili olmasıdır. Bu programınızı yazarken size maksimum esneklik sağlar. Aynı zamanda yazdığınız program parçalarını problemsiz bir ...Devamını Oku

Pascal – Menüler

– File Menüsü Yeni bir Pascal dosyası açar. Oluşturulmuş bir Pascal dosyasını açar. Editör ekranındaki dosyayı saklar. Editördeki dosyayı farklı isimle saklar. Editörde bulunan tüm dosyaları saklar. Aktif dizini değiştirir. Editördeki programı yazıcıya gönderir. Yazıcı ayarlarını yapar. Dos ortamına geçişi sağlar. Pascal editöründen çıkar. ...Devamını Oku

Pascal Programlama – Giriş

– Program Geliştirme BİLGİSAYARDA PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme, belli bir işi yapan bilgisayar  programının üretilmesidir. Program üretilmesi daha önce hazırlanan verilerin belirli komutlar sayesinde bilgisayara verilerek istenilen sonuçların alınmasıdır.Program geliştirme, yapılacak programın tasarımını, bir bilgisayar dili ile kodlanması ve bakımını kapsar. Problem çözümlerinde izlenecek ...Devamını Oku