Pascal – Standart Fonksiyonlar

– Lenght Komutu

LENGTH : Verilen  string  ifadedeki  karakter  sayısını  verir. Sonucu  byte  tipinde  bir  fonksiyondur.

Formatı:         LENGTH(STRING İFADE)

Örnek 1:

uses  crt;

const

a=‘ankara’;

begin clrscr;

writeln(a,’    ’,length(a),’   karakterlidir.’);

readln;

end. Programın Çıktısı

Örnek 2: Verilen  bir  mesajın  kaç  karakterden  oluştuğunu  bulan  program.

uses  crt;

var

m : strıng;x : byte;

begin   clrscr;

write(‘mesaj  giriniz :’); readln(m);

x:=length(m);

writeln(x, ‘karakterlidir’);

readln;

end. Programın Çıktısı

X:=Length(M)  ifadesi  yerine  X:=Ord(M[0])  ifadesi  kullanılabilir.

– Copy Komutu

COPY : Verilen  string  ifadenin  belirtilen  pozisyonundan  itibaren  istenilen  sayıda  karakter  almak  için kullanılır. Sonucu  string  tipte  bir  fonksiyondur.

Formatı:    COPY (STRING İFADE, BAŞLANGIÇ POZİSYONU, KARAKTER SAYISI)

Örnek 3:

uses crt;

begin

writeln(copy(‘turbo  pascal’,1,5));

writeln(copy(‘turbo  pascal’,7,6));

writeln(copy(‘turbo  pascal’,7,3));

readln;

end. Programın Çıktısı

Örnek 4:

uses  crt;

var

mesaj : string;

i: byte;

begin  clrscr;

write(‘mesaj :’); readln(mesaj);clrscr;

for i:=1  to  length(mesaj)  do

writeln(copy(mesaj , 1 , i ));

readln;

end. Proramın Çıktısı

– Insert ve Delete Komutları

INSERT : Bir  string  ifade  içerisine  başka  bir  karakter  grubunu  eklemek  için  kullanılır.

Formatı:         INSERT (STRING İFADE, STRING DEĞİŞKEN, POZİSYON)

Burada  ilk  parametre  hem  sabit  hem de  değişken  olabilir. İkinci  parametre  ise  mutlaka  değişken  olmalıdır.

Örnek 5:

uses crt;

var

s: string;

begin

s:=‘Yeşil Güzeldir’;

insert(‘Giresun ’,s,6);

writeln(s); readln;

end. Programın Çıktısı

DELETE : Bir  string  değişken  içerisinden, belirtilen  pozisyondan  itibaren  istenilen  sayıda  karakter  silmek  için  kullanılır.

Formatı:         DELETE (STRING DEĞİŞKEN, POZİSYON,KARAKTER SAYISI)

Örnek 6:

uses crt;

var

s : string;

begin

s:=‘Mehmet Muhammet Tacettin’;

delete(s,8,9);writeln(s);

end. Programın Çıktısı

– Dec ve Inc Komutları

DEC : Verilen  sayısal  değişkenin  değerini  istenilen  sayıda  azaltmak  için  kullanılır.

Formatı:         DEC(Sayısal değişken[, Artış Miktarı])

Burada  belirtilen  sayısal  değişken  tamsayı  tipte  bir  değişken  olmalıdır.

Örnek 10: uses  crt;

var

i:integer;

begin   clrscr;

i:=200;repeat,

write(i:4); dec(i,2);

until  i < 50;

readln; end. Programın Çıktısı

INC : Verilen  sayısal  değişkenin  değerini  istenilen  sayıda  arttırmak  için kullanılır.

Formatı:         INC(Sayısal değişken[, Artış Miktarı])

Burada  belirtilen  sayısal  değişken  tamsayı  tipte  bir  değişken  olmalıdır.

Örnek 11: uses  crt;

var

i:integer;

begin  clrscr;

i:=1;repeat

write(i:4); inc(i,2);

until  i > 100;

readln; end. Programın Çıktısı

– Sqr ve Sqrt Komutları

SQR : Verilen  sayısal  ifadenin  karesini  alır. Sayının  karesini  almak  için  sayı  kendisi  ile  çarpılabilir. Sonucu  verilen  sayısal  ifadenin  tipi  ile  aynıdır.

Formatı:         SQR(Sayısal İfade)

Örnek 12:

uses  crt;

var

x:longint;

y : real;

begin x:=4; y:=9;

writeln(sqr(x));

writeln(sqr(y)); end. Programın Çıktısı

SQRT : Verilen  sayısal  ifadenin  karekökünü  alır. Sonucu  real  tipinde  bir  bilgidir.

Formatı:         SQRT(Sayısal İfade)

Örnek 13:

uses  crt;

var

x:longint;

y : real;

begin

x:=81; y:=169;

writeln(sqrt(x) : 0 : 4);

writeln(sqrt(y) : 0 : 4);  end. Programın Çıktısı

13 Yorum
 1. 01 Mayıs 2009
 2. 04 Mayıs 2009
 3. 05 Mayıs 2009
 4. 03 Şubat 2012
 5. 22 Mart 2012
 6. 09 Mayıs 2012
 7. 10 Mayıs 2012
 8. 10 Mayıs 2012
 9. 10 Mayıs 2012
 10. 10 Mayıs 2012
 11. 10 Mayıs 2012
 12. 05 Mayıs 2013
 13. 08 Mayıs 2013

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir