Pascal – Döngü Deyimleri

– For Döngüsü

Bu bölümde program içerisinde belirli blokların herhangi bir şarta bağlı olarak veya şarttan bağımsız bir şekilde ardışık olarak çalıştırılması için kullanılan deyimler üzerinde durulacaktır. Bu tekrarlama deyimleri FOR-DO, REPEAT-UNTIL, WHILE-DO şeklindedir.

For-Do Döngü Deyimi : For deyimi, bir program parçasının herhangi bir boolean şartına bağlı olmaksızın  belirlenen sayıda üstüste çalıştırılması için kullanılır. Döngünün çalışma prensibi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

For deyiminin genel kullanım şekilleri ileriki sayfada verilmiştir.

– İç İçe Döngüler

İçiçe Döngüler : Bir döngü içinde başka bir döngü kullanarak içiçe döngüler oluşturulabilir.

For dis:=1 to 3 Do
For iç:=1 to 2 Do
writeln(dis:3,ic:3);

Ekran çıktısı
1    1
1    2
2    1
2    2
3    1
3    2

Ekran çıktısında görüldüğü gibi; dis 1 iken ic 1’den 2’ye kadar değişmekte daha sonra dis artmakta ve ic yine 1’den 2’ye kadar artmaktadır. dis=3 değeri için içteki döngü tamamlandığında dıştaki döngüdende çıkılmaktadır.

Örnek 5:

uses crt;

var
saat, dakika, saniye:integer;
begin
for saat:=0 to 23 do                {saat ifadesi}
for dakika:=0 to 59 do         {dakika ifadesi}
for saniye:=0 to 59 do      {saniye ifadesi}
writeln(saat:2,’:’,dakika:2,’:’,saniye:2);
end.

Programın Çıktısı

– Repeat – Until Döngüsü

Repeat-Until Döngü Deyimi :

Bir program bloğunun belli bir şart sağlanıncaya kadar üst üste çalıştırılmasını sağlayan REPEAT deyiminin genel formu aşağıdaki şekildedir.

Repeat

.

Program Satırları

.

Until (Boolean  Şartı)

Burada repeat, tekrar etme anlamında olup, tekrar etme işi UNTIL deyimindeki boolean ifadesi sağlanıncaya kadar devam eder.

– While – Do Döngüsü

While-Do Döngü Deyimi :

Bir program bloğunun belli bir şart sağlandığı sürece üst üste icrasını sağlayan WHILE deyiminin genel yazılış şekli aşağıdadır.

While <şart cümlesi> Do BLOK

Do kelimesini takibeden blok WHILE deyimi tarafından döngüye sokulacak komut cümlelerini kapsar. WHILE ile REPEAT arasındaki fark; Repeat döngüsü şart cümlesi yanlış olduğu sürece, While döngüsü ise şart cümlesi doğru olduğu sürece devam etmesidir.

Görüldüğü gibi Koşul doğru olduğu sürece döngü ifadeleri icra edilir. Koşul yanlış olunca döngüden çıkılır.

Bir Yorum
  1. 19 Kasım 2013

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir