Quick Basic – Bölüm 9

Quick-Basic Kursu
Bölüm 9: Rakamlarla ilgili işlemler

ABS

Verilen sayının mutlak(ABSolute) değerini verir. Sayı negatif ya da pozitif olsa da sonuç pozitif olur.

INT

Sayının tam kısmını verir. Sayı negatif ise bir küçük sayıyı verir.

FIX

Sayının sıfıra yakın olan tam kısmını verir.

RANDOMIZE

Rasgele sayı üreticisini hazırlar.

RND

0 ile 1 arasında rasgele bir sayı üretir. RND komutu program her çalıştırılışında aynı sayıları üretir. Bundan kurtulmak için aşağıda verilen örnekte olduğu gibi RND den önce RANDOMIZE TIMER çalıştırılır. TIMER o anki saate göre saniye cinsinden bir sayı üretir

DÖNÜŞTÜRME FONKSİYONLARI

Bellekte değişken değeri olarak tutulan sayıyı farklı formatlara dönüştürmek için bazı fonksiyonlar kullanılır.
CDDBL : Sayıyı DOUBLE formata dönüştürür.

CINT : Sayıyı INTEGER formata dönüştürür. Sayı küsurlu ise; küsur .4 den büyükse yukarı değilse aşağı yuvarlanır ve küsur atılır.

CLNG : Sayıyı LONG formata dönüştürür. Sayı küsurlu ise CINT gibi.

CSNG : Sayıyı SINGLE formata dönüştürür

MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR

TAN : Radyan olarak verilen açının TANjantını verir.

ATN : Radyan olarak verilen açının ArkTaNjantını verir.

COS : Radyan olarak verilen açının kosinüsünü verir. Radyanı dereceye dönüştürmek için pi / 180 ile çarpın.

SIN : Radyan olarak verilen açının sinüsünü verir.

EXP : e sabitinin (~ = 2.718282) üstünü alır

LOG : Sayını doğal LOGaritmasını hesaplar.

MOD : İki sayının bölümü sonucunda kalanı verir. A = 45682 : PRINT A MOD 4 ‘ A nın 4 e bölümünde kalan sayı.

SGN : Sayının işaretini belirtir. Sayı; 0 ise 0, pozitif ise 1, negatif ise -1 değerini verir. ? SGN(-28)

SQR : Sayını karekökünü verir. ? SQR(81)

LEN , ASC, VAL

Önceki bölümde bunları görmüştük

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir