Quick Basic – Bölüm 6

Quick-Basic Kursu
Bölüm 6: Diziler

Dizilere neden ihtiyaç duyulur? Çünkü binlerce değişkeni tanımlamak uzun sürer ve kullanışlı olmaz. Örneğin 12 ay için ayrı ayrı değişken tanımlamak yerine yalnız bir boyutlu değişken tanımlamak yeterlidir.
DIM AY(12) gibi.

Dizi tanımlama. (Hafızada yer açma)

Gördüğünüz gibi bu uzayıp gidecek. Bunun yerine

yeterli olacaktır. Bu tanımladığımız dizinin kullanımı

OPTION BASE, LBOUND, UBOUND

Normalde, yani belirtmezseniz, boyutlu değişken tanımladığınızda; ilk boyut no 0 (Sıfır) olur. DIM A(10) dediğimizde 10 değil 11 adet değişken tanımlamış oluruz. Ama istersek ilk boyut numarasını kendimiz belirleyebiliriz.(Tabii 1 yada 0 olarak)
OPTION BASE 1
yazdığımızda bundan sonra tanımlanacak boyutlu değişkenler yani dizilerin ilk boyut numarası 1 olur.
DIM A(10) yazarsak 10 değişken tanımlamış oluruz.

Tanımlanmış bir dizinin ilk boyut numarasını öğrenmek için LBOUND, son boyutunu öğrenmek için UBOUND kullanılır.

Örnek:

Bir başka özellikte boyut numaralarını kendimiz belirleyebilmemiz.

DIM A(10 TO 20) yazdığımızda A nın ilk boyut numarası 10 son numarası 20 olacaktır. Bundan sonra A(5) = 40 ya da A(22) = 65 yazacak olursanız hata oluşacaktır. Çünkü değişken dizi sınırları dışında. (Subscript out of range)

Çok boyutlu değişken tanımlama

Şimdiye kadar tek boyutlu değişkenler tanımladık.
DIM A(5, 6, 10)
yazarak üç boyutlu bir dizi oluşturabiliriz. Buna göre bellekte ( 5 x 6 x 10 ) + 3 adet değişken için yer açıldı. +3 adet 0. değişkenler için. Yine bir başka kullanım olarak
DIM A(5, 3 TO 12, 5 TO 15) gibi bir tanımlama da yapabiliriz.

REDIM, ERASE

Diziler için bellekte ayırdığımız alanı genişletmek için kullanırız.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir