Quick Basic – Bölüm 8

Quick-Basic Kursu
Bölüm 8: Karakterlerle ilgili işlemler

Kursun bu bölümünde karakterle ilgili komutları inceleyeceğiz.

PRINT

Verileri ekrana yazdırmak için kullanıyoruz.
PRINT ifade yada değişken , ;
ifade olarak bir fonksiyon ya da matematiksel işlem olabilir. Virgül verileri belli atlama noktalarına dizerek yazar, Noktalı virgül ise verileri boşluk bırakmadan yazdırır.

Matematiksel işlem uygulandığında işlem öncelik sırası: parantez içi , ^ , * ve / , + ve –
PRINT 10 – 3 * 2 işleminin sonucu 14 değil 4 dür. Çünkü * öncelikli olduğundan 3 * 2 işlemi önce yapılır. 10 dan 3 ü çıkarıp 2 ile çarpmak isterseniz
PRINT (10 – 3) * 2 olarak yazmalısınız.

TAB komutu ile sonraki yazacağımız metnin başlangıç kolonunu belirtiriz
PRINT “1 – ” ; TAB(5) ; “Qb 4.5”; TAB(20); “DOS”
PRINT “2 – ” ; TAB(5) ; “Visual basic ” ;TAB(20); “WIN”

SPC komutu ile de arada bırakılacak boşluk belirtilir.
PRINT “1 – ” ; SPC(3) ; “Qbasic”; SPC(4); “DOS”
PRINT “2 – ” ; SPC(5) ; “Visual basic” ; SPC(4) ;”WIN”

PRINT USING

Metin ya da rakamları belirtilen biçimde yazar. Biçimleme için özel karakterler kullanılır.

Sayısal değerler için
# : sayının konumunu
. (nokta) : küsuratı
, (virgül) : binler ayıracı
+ (artı) : sayının negatif veya pozitif işaretinin konumu
– (eksi) : negatif sayılarda, sayıdan sonra – konur
$$ : Dolar işareti ekler. PRINT USING “$$###.##” ; 458.62
** : Rakamların başına * koyarak her rakamın aynı genişlikte olmasını sağlar
**$ : ** ve $ bileşik
^^^^ : Sayıları üssü olarak gösterir. PRINT USING “##.##^^^^”; 234.56
Sözel değerler için
& : Değişkenlerin yerleştirileceği yeri belirler
PRINT USING “Gülen & ile ağlayan &”; “ayva”; “nar”
! (ünlem) : Metnin ilk karakterini verir
PRINT USING “!!”; “Mesut”; “Akcan”
_ (alt eksi) : Bu tablodaki özel karakterlerden birini yazdırmak istersek önüne _ konur
PRINT USING “! 1500_!”; “qbasic”
Herhangi bir karakter : (Bu tabloda verilen karakterlerin dışında karakter) Olduğu gibi aynı konumda yazılır

STR$

Bellekte sayı olarak tutulan bir değeri metne(STRing) dönüştürür.
STR$(sayısal değer ya da değişken)
Örnek:

Yukarıdaki kodları denediğinizde A% ile B% yi toplayabilirken bunu STRing e yani metne dönüştürdüğünde toplamak yerine birleştirdi. Çünkü daha önce PRINT komutunda da görmüştük string verilerde sayısal işlem yapılamaz.

VAL

Bellekte metin olarak tutulan rakamı, sayısal işlemlerde de kullanılabilecek halde sayı değerine(VALue) dönüştürür
VAL(sözel değer ya da değişken)
Örnek:

Örnekte metin olarak girdiğimiz T$ sayısal işleme sokulamaz VAL ile dönüşüm sağlanarak sayısal işlem yapılmıştır.

STRING$

Aynı karakterden çok sayıda kullanmanız gerekiyorsa kullanılır.
STRING$(sayı,karakter)

SPACE$

Değişkene istenilen sayı kadar boşluk karakteri aktarır

ASC

Bir karakterin ASCII kod karşılığını verir
ASC(karakter)

CHR$

ASCII koduna denk gelen karakteri(CHaRacter) verir.
CHR$(ascii kod)

HEX$ , OCT$

HEX$: Verilen sayıyı 16’lık sayı sistemine(HEXadecimal) dönüştürür
HEX$(sayı)

OCT$: Verilen sayıyı 8’lik sayı sistemine(OCTal) dönüştürür
OCT$(sayı)

INKEY$

Klavyeden girilen karakteri okur. ESC tuşunun ASCII kodu 27 dir.

2. örnek: Çok basit bir editör

LCASE$ , UCASE$

LCASE$: Verilen metni küçük harflere(Lower CASE) dönüştürür.
UCASE$: Verilen metni büyük harflere(Upper CASE) dönüştürür. Her iki komutta da yalnızca İngilizce harfler dikkate alınır.

LEFT$ , RIGHT$ , MID$

LEFT : Metnin belli sayıda sol(LEFT)undaki karakterleri alır
RIGHT: Metnin belli sayıda sağ(RIGHT)ındaki karakterleri alır
MID: Metnin belli sayıda orta(MIDDLE)sındaki karakterleri alır

MID$ ın farklı kullanımı: Burada verilen metin içinde değişiklik yapar

LEN

Verilen metnin kaç karakterden oluştuğunu verir

LTRIM$ , RTRIM$

LTRIM$: Metnin solundaki boşlukları siler
RTRIM$: Metnin sağındaki boşlukları siler

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir