yazı rengi ile ilgili...

Pascal – Ekran Komutları

– Clrscr ve Gotoxy Komutları Ekran komutları ekrandaki görüntü tasarımı için kullanılan komutlardır. Bu komutların program içinde kullanılabilmesi için, program başlığı satırından sonra USES komutunda CRT  unit isminin yazılması gereklidir. Aksi halde, ekran komutlarıyla ilgili yazılan komutlar Pascal derleyicisi tarafından tanınmayacaktır. Clrscr : “Clrscr” ...Devamını Oku